Batı Düşüncesi

Klasik Dönem (Roma Dönemi M.Ö. ~ 100 - M.S. ~ 476)