Biz Kimiz?

Selam İle,

Değerli kardeşlerimiz,

Haziran 2015 tarihi itibarıyla ‘düşüncenin okullaşması’ adlı sitemiz yayınına başlamış bulunuyor. Öncelikle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.

Evvela ifade etmek istiyoruz ki, dusunceninokullasmasi.com sitesi, bir ‘fikri’ gündemleştirmek için kurulmuştur ve bu fikir en özet ifadesiyle şudur: “çağdaş dönemde siyasal ve toplumsal değişimin gerçekleşmesi için ‘düşüncenin okullaşması’ gerekir.” Bilindiği gibi, bu dönemde kurulan İslami Hareketler, toplumsallaşma ve kitleleşme amaçlarına istenen düzeyde ulaşamamışlar ve bir ‘tıkanma’ hali yaşamışlardır. ‘Düşüncenin okullaşması’ konsepti bu tıkanıklığı aşma noktasında bir ‘öneri’de bulunmakta ve çözümü ‘ilmî birikim’in artırılmasında görmektedir. Buna göre yapılması gereken, Çağdaş Müslüman Düşünce’nin, iç tutarlılığa sahip, ‘sistematik’ ve ‘ideolojik’ bir çerçevede ve ‘küresel’ bir dil ile ifade edilmesi, yani bir ‘ekol’ veya ‘mezhep’ disiplini içerisinde insanlığın gündemine sokulmasıdır. Bu yapılamadığı sürece, Müslümanların toplumsallaşma ve kitleleşme faaliyetleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İşte dusunceninokullasmasi.com sitesi, bu temel düşünceyi gündemleştirmek için kurulmuştur.

Ayrıca yine ifade etmek istiyoruz ki, dusunceninokullasmasi.com sitesi, yayın faaliyetini yaparken ‘büyük harflerle’ konuşmayacaktır! Çünkü bu site, bir kliğin veya grubun oluşumunu ilan etmek için değil, ‘düşünce’ kavramının önemine dikkat çekmek, özel olarak da, ‘düşüncenin ‘okullaşması’ kavramını gündemleştirmek amacıyla kurulmuştur. O nedenle, sitede ‘aktüel’ konulardan çok, ‘kalıcı’ düşünsel meselelerle ilgili yorumlar, analizler ve görüşler yer alacaktır. Bu bağlamda, ‘düşünce değeri’ taşıyan her değerlendirmenin sitede kendisine yer bulabileceğini ifade etmek istiyoruz. ‘Düşünce’sine güvenen, görüşlerinin ve bakış açısının sağlamlığına inanan, yani kamuoyu ile paylaşabileceği bir ‘fikre’ sahip olduğunu düşünen kardeşlerimize çağrıda bulunuyor ve “gönül rahatlığıyla siteye katkıda bulunabilirsiniz” diyoruz!

Bu vesile ile “Biz Kimiz?” sorusuna da kısaca cevap vermek istiyoruz. Bilinsin ki, bizler Müslümanız. Kimliğimizin belirleyeni İslam’dır; ölçümüz Hakk, şiarımız ‘İlim’dir. Bizler, doğruların peşindeyiz. Bizler, kendisi bizatihi Hakk olan ve Hakk'i söyleyen Rabbimizin rızasını kazanmak için bu yola çıktık. Hakk karşısında boynumuz kıldan incedir. Ve bizler “eleştiri rahmettir” ilkesine inanıyoruz. Bu yüzden, bütün Müslümanları, bildikleri doğruları bizimle paylaşmaya, yanlışlarımız olduğunda da bizi eleştirmeye davet ediyoruz. Bu, kamuoyuna verilmiş açık bir çektir. Biliniz ki, “bizde bir yanlış var ve siz onu söylemiyorsanız, sizde iş yoktur; sizde bir yanlış var ve biz onu söylemiyorsak, bizde iş yoktur.” Beşeriz, şaşabiliriz. Yanlışlarımız konusunda birbirimizi uyarmadıkça, gelişemeyiz. ‘Değişim’in gerçekleşmesinin yolu da esasen budur. Bize doğrularımızı söylemenizin veya bizi bu noktada taltif etmenizin bize fazla bir yararı olmaz. Zira o doğru zaten bizim sahip olduğumuz bir şeydir. Ama yanlışımızı söylerseniz, işte asıl o zaman bize iyilik etmiş olursunuz. Buradan kamuoyuna deklare ediyoruz ki, bizim amacımız Hakk’tır, hakikattir. Bu siteyi de Hakk’ı savunmak ve onu yaymak için açtık. Bu konuda bir hatamız varsa, uyarılarınıza sonuna kadar açığız ve yanlış yaptığımız gösterildiğinde onu düzelteceğimize şimdiden söz veriyoruz.