Yorum

Bu bölümde, ‘aktüalite’ye dair değerlendirmeler yer alacaktır. Bunlar ‘siyasal yorum’ mahiyetli olabileceği gibi, insanlığı ilgilendiren genel konular da olabilir. Ancak burada her ‘güncel’ olay yorumlanmayacak, kalıcı etkileri olabilecek hadiseler değerlendirilmeye çalışılacaktır. Örneğin, sitede, önemine binaen Gezi Olayları veya 17/25 Aralık operasyonları ile ilgili bir yorum yer alırken, Merkez Bankası’nın kur veya politika faizleri ile ilgili aldığı karar, kalıcı etkileri olabilecek bir gelişme olarak görülmediğinden, değerlendirilmeyecektir. Hakeza Ermenilerin Soykırım iddialarıyla ilgili bir yorum sitede kendisine yer bulabilecekken, hükümet yetkililerinin Ermenistan ziyareti değerlendirilmeyecektir. Bu bağlamda, genel anlamda insanlığı ilgilendiren konuların da değerlendirilmesi yapılacaktır. Zira bunların ‘ideolojik’ ve ‘düşünsel’ sonuçları olmaktadır. Örneğin Cern’de yapılan Higgs Parçacığı deneyi böyledir. Fakat burada da yine ‘ana akım’ medyanın gündemleştirdiği konular yerine, kalıcı etkileri olabilecek hadiselerin değerlendirilmesine çalışılacaktır.

Buradaki amaç şudur: Malum olduğu üzere, Müslüman, olan-bitene karşı kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla, gündem ile bir biçimde ilgili olmak gerekir. Ancak, bir de ‘güncelin peşinden sürüklenme’ tehlikesi vardır. Bizim yapmaya çalışacağımız şey, başkalarının gündemini kendi gündemimiz haline getirmeden, yine ‘düşüncenin okullaşması’ süreciyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan gelişmeleri itidalli bir şekilde yorumlamak olacaktır. Bu bağlamda, bu bölümde telif yazılara yer verilecektir.