Düşüncenin Okullaşması

‘Düşüncenin Okullaşması’ kavramı, dusunceninokullasmasi.com sitesinin hikmet-i vücududur. Bu bölümde okuyacağınız metin, ana hatlarıyla meselelere bakışımızı yansıtmaktadır ve bir nevi ‘manifesto’ niteliğindedir. Burada, ‘düşüncenin okullaşması’ tezinin temel kavramları izah edilmektedir. Sitedeki diğer bölümler, bu metinde savunulan düşüncelerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olacak şekilde tasarlanmışlardır. Kısacası, ‘zihniyet’imizi yansıtan ‘ana metin’ budur.